04 خرداد, 1403
Ad Top Header

تمدید تسهیلات بانک دی به مخترعان به حالت اجرایی و اقدام نزدیک شده است

28 آذر, 1402 0

به گزارش روابط عمومی انجمن مخترعین کشور
جلسه بین آقایان همت الله حسین زاده عضو هیات مدیره بانک دی و سید علی هاشمی رییس انجمن مخترعین کشور برگزار شد و در این جلسه عضو هیات مدیره بانک دی تاکید ویژه بر تمدید تسهیلات به مخترعان کشور را در دستور کار بانک قرار داد و این موضوع را یک مبادرت ارزشی برای بانک تلقی نمودند

لینک های مرتبط

وب سایت رسمی انجمن مخترعین کشور : لینک 1
weia.ir
وب سایت رسمی انجمن مخترعین کشور: لینک 2
irinventors.ir
وب سایت انجمن مخترعین جهان
weia.world