26 تیر, 1403
Ad Top Header

روابط عمومی انجمن مخترعین کشور

26 خرداد, 1403 0

به گزارش روابط عمومی انجمن مخترعین کشور : دکتر سید علی هاشمی رییس انجمن مخترعین کشور در طی حکمی آقای مهرداد الیاسی را به عنوان مشاور انجمن مخترعین کشور منصوب نمود. شایان ذکر است مهرداد الیاسی ریاست ثبت اختراعات کشور را در سوابق خود دارا می باشد

لینک های مرتبط

وب سایت رسمی انجمن مخترعین کشور : لینک 1
weia.ir
وب سایت رسمی انجمن مخترعین کشور: لینک 2
irinventors.ir
وب سایت انجمن مخترعین جهان
weia.world