18 بهمن, 1401
Ad Top Header

نتایج انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن مخترعین ایران

29 شهریور, 1398 0

مجمع عمومی انجمن مخترعین ایران در تاریخ 1398/06/28 برگزار شد اعضاء هیات مدیره انجمن مشخص گردید. بر این اساس به ترتیب آرای اخذ شده آقایان:
سیدعلی هاشمی، حامد زمانی ، مجتبی اقبال ، جلال الدین عابسی، پرویز عبادی به عنوان هیات مدیره انجمن و محسن قشقاوی به عنوان بازرس جدید انجمن از سوی اعضاء مجمع انتخاب و به تایید نماینده وزارت کشور رسیده است.