08 فروردين, 1402
Ad Top Header

نتایج انتخابات اعضای هیات مدیره انجمن مخترعین ایران

مجمع عمومی انجمن مخترعین ایران در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ برگزار شد اعضاء هیات مدیره انجمن مشخص گردید.

 بر این اساس به ترتیب آرای اخذ شده آقایان:

سیدعلی هاشمی، شهاب شیخی ، حامد زمانی ، جلال الدین عابسی و خانم سمیرا رومینا به عنوان هیات مدیره جدید و خانم ملینا کیوان زاده به عنوان بازرس از سوی اعضاء مجمع انتخاب و به تایید نماینده وزارت کشور رسیده است.