15 آذر, 1402
Ad Top Header

آقای امید خان محمدی اطاقسرا

560 0

عنوان اختراع : ساخت دستگاه هواساز وخارج کننده گازهای مضر از آب استخر

 

عنوان اختراع : ساخت دستگاه هواساز وخارج کننده گازهای مضر از آب استخر

 


ارتباط با ما

آقای مقیمی مسئول روابط عمومی

 

 

 

لینک های مرتبط

وب سایت رسمی انجمن مخترعین کشور : لینک 1
weia.ir
وب سایت رسمی انجمن مخترعین کشور: لینک 2
irinventors.ir
وب سایت انجمن مخترعین جهان
weia.world