18 بهمن, 1401
Ad Top Header

آقای مهدی صادقی

73 0

عضو رسمی انجمن مخترعین ایران

عنوان اختراع : دریچه كنترل ریزش سیالات و جامدات