09 آذر, 1401
Ad Top Header
هیات مدیره

هیات مدیره

اعضای هیات مدیره انجمن

1- جناب آقای سید علی هاشمی

2- جناب آقای حامد زمانی

3- جناب آقای شهاب شیخی

4- جناب آقای جلال الدین عابسی

5- سرکار خانم سمیرا رومینا