08 فروردين, 1402
Ad Top Header
هیات مدیره

هیات مدیره

اعضای هیات مدیره انجمن _ جدید

1- جناب آقای سید علی هاشمی

2- جناب آقای حامد زمانی

3- جناب آقای شهاب شیخی

4- جناب آقای جلال الدین عابسی

5- سرکار خانم سمیرا رومینا


اعضای هیات مدیره موسس

1- همایون ویستامهر

2- داود بهمن

3- بهروز روزبهانی

4- خلیل خلیلی

5- ستار عرفانیان پور